10 juni 2015

Mededelingen

Stalling trailers op het terrein

Zowel op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart jongstleden als tijdens de onlangs gehouden brainstormsessie  dat tot doel had verbeterpunten voor de vereniging te bedenken kwam het punt "trailerstalling" uitgebreid aan de orde. In de praktijk blijkt dat niet alle leden met een trailer de juiste zorg hieraan besteden wat tot de nodige irritatie van andere leden leidt. Er staan bijvoorbeeld trailers die al jaren niet van hun plaats zijn geweest. Er staan trailers zonder dat de eigenaar hiervan bekend is.

Veel eigenaren onderhouden de stallingsplaats niet. Kortom reden voor het bestuur om wat meer gerichte actie te ondernemen. Als duidelijk signaal  kwam uit de brainstormsessie naar voren dat de regels beter gehandhaafd moeten worden. Als echter het huishoudelijk reglement erop wordt nagekeken blijkt dat er weinig regels hieromtrent zijn; behalve dan:

Artikel 3.6

Een vaartuig met een ligplaats op de wal dient op de daarvoor aangewezen plaats op het haventerrein geparkeerd te worden en gemakkelijk te verplaatsen zijn, bij voorkeur op een trailer.

Kortom het huishoudelijk reglement blijkt niet te voorzien in duidelijke gedragsregels.

 

Vandaar dat het bestuur voorstelt de volgende toevoegingen aan te brengen in het huishoudelijk reglement en hiervoor in de volgende Algemene Ledenvergadering goedkeuring te vragen.

Artikel 3.18

Alle trailers die op het haventerrein gestald zijn dienen te zijn voorzien van een identificatie van de eigenaar.

Artikel 3.19

Alle trailers die op het haventerrein gestald zijn dienen in zodanige conditie te zijn dat de trailer in geval van een calamiteit gemakkelijk verplaatst kan worden.

Artikel 3.20

Alle eigenaren van trailers die op het haventerrein gestald zijn verplicht om het gras kort te houden op de plaats die zij innemen. Indien blijkt dat hieraan bij herhaling kan het bestuur besluiten tot het geven van een officiële waarschuwing.

Verdere suggesties omtrent dit onderwerp worden bijzonder op prijs gesteld.

 

Namens het bestuur,

secretaris@zvdelek.nl

Artikelen

  • Er is geen actueel nieuws.

Agenda november 2018

  • Er zijn actuele agendapunten.
Weersverwachting
Nieuwegein
Meer weer in Nieuwegein

Buienradar