6 januari 2014

Mededelingen

Ruimte voor de Lek, een update ...

Archeologische vondsten
De vondsten in de Bossenwaard zijn restanten van 2 ovens die gebruikt zijn om stenen te bakken en een bijbehorend gebouw. De restanten zijn zo goed bewaard dat ook duidelijk is op welke manier de stenen gebakken werden. De funderingen en de vloeren zijn nog volledig aanwezig. Er wordt door de aannemer en Rijkswaterstaat gezocht naar een goede bestemming voor de stenen.

Datering
De steenovens zijn vermoedelijk in de 16e of 17e eeuw gebouwd. Misschien waren er zelfs al eerder activiteiten in het gebied, want bij een van de ovens zijn scherven uit de 15e eeuw aangetroffen. Dat wordt nog onderzocht. Ook is er mogelijk nog een oudere oven in het gebied aanwezig.

Uiteindelijk worden er in de Bossenwaard geulen gegraven en nieuwe natuur aangelegd, waardoor er zogenoemde ooibossen en moeraslanden ontstaan.

De Lek gaat tussen Vianen en IJsselstein op de schop.
In januari gaat Rijkswaterstaat van start met het graven van nevengeulen langs de rivier en het verlagen van de dam die naar de stuw Hagestein bij Vianen voert. Doel van de werkzaamheden is de rivier meer ruimte te geven bij extreem hoge waterstanden. Dit project zal de komende 2 jaar doorlopen, wanneer het klaar is, is de waterstand van de Lek permanent 8 centimeter lager.

Het verlagen van de waterstand in combinatie met de aanleg van oevergeulen en het aanpakken van een zomerkade moet ervoor zorgen dat de inwoners van o.a. Nieuwegein droge voeten houden bij de steeds hogere waterstanden die deze eeuw worden verwacht.

Omdat de dam naar de grote stuw Hagestein wordt verlaagd, stroomt het water in de Lek beter door.

Artikelen

  • Er is geen actueel nieuws.

Agenda november 2018

  • Er zijn actuele agendapunten.
Weersverwachting
Nieuwegein
Meer weer in Nieuwegein

Buienradar